Điều khoản sử dụng

Điều khoản và sử dụng trang web

Thông tin trong trang web này chỉ dùng cho mục đích cung cấp thông báo tổng quát. Thông tin này được cung cấp bởi Biên Hòa Universe Complex và trong lúc công ty chúng tôi đang cố gắng giữ cho thông báo luôn được cập nhật và chính xác, công ty chúng tôi không đại diện hay chắc chắn bất kì hình thức, dù là rõ ràng hay ngụ ý nào về tính đầy đủ, chính xác, đáng tin cậy, phù hợp hay khả dụng đối với trang web hoặc bất kì thông tin, sản phẩm, dịch vụ, hoặc hình ảnh liên quan chứa trong trang web ở bất kì mục đích nào. Bạn phải chịu hoàn toàn rủi ro khi đặt lòng tin vào bất kì thông báo nào trên trang web này.

Trong bất kì trường hợp nào, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì tổn thất hoặc thiệt hại nào bao gồm không giới hạn, thiệt hại gián tiếp hoặc không gián tiếp, mất mát hoặc thiệt hại về dữ liệu hoặc lợi nhuận gây ra từ đó, hoặc đi lại với website.

Mặc dù trang web Bienhoauniversecomplexvn.com cho phép mọi người đi lại đến trang web không nằm trong sự quản lý của Biên Hòa Universe Complex. Chúng tôi không tưởng kiểm soát được bản chất, nội dung và những gì sẵn có ở những trang này. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết hàm ý đề xuất hoặc xác nhận quan điểm được trình bày trong đó.

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, Biên Hòa Universe Complex không chịu bất kì trách nhiệm, và sẽ chưa phải chịu trách nhiệm về, trang web tạm thời không hoạt động do các vấn đề kỹ thuật vượt quá sự kiểm soát của chúng tôi.

Quản lý thông báo cá nhân của bạn

Bạn có thể chọn để hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông báo cá nhân của mọi người theo một số cách sau:

  • Bất cứ khi nào mọi người được đề nghị điền vào thông báo trên trang web, bạn cũng có thể chọn đề nghị không sử dụng thông báo của họ cho bất cứ mục đích tiếp thị và quảng cáo nào.
  • Nếu trước đây mọi người đã đồng ý với công ty chúng tôi sử dụng thông báo cá nhân của mọi người cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn cũng có thể thay đổi nhanh quan điểm ​​bất cứ khi nào bằng cách viết thư hoặc gửi gmail cho công ty chúng tôi theo địa chỉ pkdbienhoauniverse@gmail.com

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông báo cá nhân của mọi người cho các bất cứ bên thứ 3 nào trừ khi công ty chúng tôi có sự cho phép của mọi người hoặc được luật pháp yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng thông báo cá nhân của mọi người để gửi cho mọi người các thông báo quảng cáo về bên thứ 3 mà công ty chúng tôi cho rằng bạn cũng có thể thấy thú vị nếu mọi người cho công ty chúng tôi biết rằng bạn có nhu cầu điều đó xảy ra.

Bạn có thể đề nghị thông tin chi tiết cá nhân mà công ty chúng tôi đang giữ về mọi người theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu năm 1998. Một khoản phí nhỏ sẽ được thanh toán. Nếu bạn có nhu cầu có một bản sao của thông báo được lưu giữ trên mọi người hãy liên hệ đến pkdbienhoauniverse@gmail.com

Nếu mọi người tin rằng bất kỳ thông báo nào mà công ty chúng tôi đang giữ cho mọi người là không chuẩn xác hoặc không đầy đủ, hãy viết thư hoặc gửi gmail cho công ty chúng tôi nhanh nhất có thể bằng địa chỉ đã nêu bên trên. Chúng tôi sẽ kịp thời chỉnh sửa mọi thông báo được cho là không chính xác.

5/5 - (247 votes)